Betäckningsredovisning (språngrulla)

Uppgifter om alla ston som betäckts av en viss hingst ska föras upp i en betäckningsredovisnig (språngrulla). Betäckningsredovisningen skickas så småningom till Svensk Travsport.
Publicerades:måndag 21 november 2022

Ditt sto har visat brunst och det är äntligen dags för betäckning. Betäckningen kan ske naturligt eller genom insemination men i båda fallen gäller detsamma, det vill säga att hingstägaren ska skicka in betäckningsredovisning (språngrulla) till avelsavdelningen på Svensk Travsport. Betäckningsredovisningen kan antingen skickas in digitalt via hingsthållarens användarkonto på www.travsport.se eller fyllas i och skickas in som blankett.

I betäckningsredovisningen fyller hingstägaren i uppgifter om alla ston som betäckts av en viss hingst och anger datum för när betäckningarna har skett samt om färsk, transporterad färsk eller fryst sperma har använts.

Betäckningsredovisningen ska ha inkommit till Svensk Travsports avelsavdelning senast 1 september aktuellt betäckningsår.

Läs mer på Travsport.se