Vi utvecklar hingstkatalogen och det gör att vissa funktioner och innehåll inte är fullständiga än. Vi ber om överseende med detta. Mejla breedly@travsport.se om du vill rapportera felaktigheter.

Språngrulla

Uppgifter om alla ston som betäckts av en viss hingst fylls i på en så kallad språngrulla. Språngrullan skickas så småningom till Svensk Travsport.

Ditt sto har visat brunst och det är äntligen dags för betäckning. Betäckningen kan ske naturligt eller genom insemination men i båda fallen gäller detsamma, det vill säga att hingstägaren ska skicka in en så kallad språngrulla till avelsavdelningen på Svensk Travsport. Språngrullan kan antingen skickas in digitalt via hingsthållarens användarkonto på www.travsport.se eller fyllas i och skickas in som blankett.

På språngrullan fyller hingstägaren i uppgifter om alla ston som betäckts av en viss hingst och anger datum för när betäckningarna har skett samt om färsk, transporterad färsk eller fryst sperma har använts.

Språngrullan ska ha inkommit till Svensk Travsports avelsavdelning senast 1 september aktuellt betäckningsår.

Läs mer på Travsport.se