Fölredovisning

Resultaten av varje hingsts betäckningar sammanställs året efter betäckningsåret i en så kallad fölredovisning.
Publicerades:måndag 27 februari 2023

Det är du som är stoägare som ska lämna uppgift om betäckningsresultat till hingsthållaren. Hingsthållaren fyller sedan i uppgifterna på fölredovisningen, som skickas in till Svensk Travsport. 

Det är viktigt att fölredovisningen fylls i så noggrant som möjligt, eftersom den bland annat ligger till grund för hingstens fertilitetsstatistik. Som stoägare kan du hjälpa hingsthållaren genom att så snart som möjligt lämna information om fjolårets betäckningsresultat för just ditt sto. 

Fölredovisningen ska vara inskickad senast 30 september året efter betäckningen. 

Läs mer på Travsport.se