Om Breedly

Sveriges nya avelstjänst!

Breedly.com är en digital avelstjänst som utvecklas i samarbete mellan Svensk Travsport och Travronden. Målsättningen med webbplatsen är att sammanställa en tjänst för att stimulera travhästuppfödning och på sikt, i den mån det går, föra aveln framåt. Alltid med hästen i fokus.

Grundtanken med Breedly.com är att få in så mycket information som möjligt om avel på en och samma sida. Samtidigt som den ska vara tillräckligt bred och lättsam för att nya personer på sikt ska bli intresserade och grotta ner sig i avelns fantastiska värld så har vår ambition varit att det också ska finnas användbara funktioner för den redan inbitne. En funktion som har prioriterats högt är att man ska kunna söka på till exempel Lindy Lane som morfar och få fram hans statistik på samtliga avkommor med honom som morfar.

Webbplatsen är ständigt under utveckling och kommer vidareutvecklas kontinuerligt samt uppdateras med fler hästar och material för att i framtiden bli så komplett som möjligt. Den kommer att innefatta allt från avelskrönikor, relevanta artiklar – både nytt och redan producerat material – faktabank, auktions- och storloppsresultat, Hingstkollen och testparning.

Även om vi vet att vägen är lång har vi tagit ett första steg för att sätta samman en tjänst som, förhoppningsvis, ska vara så komplett och uppdaterad som är önskvärt i dagens digitala samhälle.

Tveka inte att återkoppla med felaktigheter, åsikter och synpunkter till oss.

info@breedly.com