Om Breedly

En avelstjänst!

Breedly.com är en digital avelstjänst som från början utvecklades i samarbete mellan Svensk Travsport och Travronden, men som Svensk Travsport nu ansvarar för. Målsättningen med webbplatsen är att sammanställa en tjänst för att stimulera travhästuppfödning och på sikt, i den mån det går, föra aveln framåt. Alltid med hästen i fokus.

Grundtanken med Breedly.com är att få in så mycket information som möjligt om avel på en och samma sida. Samtidigt som den ska vara tillräckligt bred och lättsam för att nya personer på sikt ska bli intresserade och grotta ner sig i avelns fantastiska värld så har vi också ambitionen att det ska finnas användbara funktioner för den redan inbitne.

Webbplatsen är ständigt under utveckling och kommer vidareutvecklas kontinuerligt samt uppdateras med fler hästar och material för att i framtiden bli så komplett som möjligt. Den kommer att innefatta allt från avelskrönikor, relevanta artiklar – både nytt och redan producerat material – faktabank, auktions- och storloppsresultat, hingstinformation och testparning.

Även om vi vet att vägen är lång arbetar vi för att sätta samman en tjänst som, förhoppningsvis, ska vara så komplett och uppdaterad som är önskvärt i dagens digitala samhälle.

Tveka inte att återkoppla med felaktigheter, åsikter och synpunkter till oss.

breedly@travsport.se

Så använder du Breedly

Hingstkatalogen

Testparning

Avelsnördigt