Så registrerar du ditt föl

Alla svenska travföl måste registreras hos Svensk Travsport för att få delta i travtävlingar. Här hittar du en beskrivning av hur registreringsprocessen fungerar.
Publicerades:måndag 13 maj 2019

Som stoägare får du registreringsansökan/språngsedel, med uppgift om fölets föräldrar, av hingsthållaren eller hingstägaren efter att levande fölavgiften har betalats. Du ska sedan fylla i registreringsansökan med uppgifter om fölets födelsedatum, kön, färg och födelseort samt uppgifter om vem som ska registreras som fölets ägare respektive uppfödare. Du behöver även ange var fölet finns uppstallat och, sist men inte minst, lämna tre namnförslag. När blanketten är komplett ifylld ska du skicka den till Svensk Travsports avelsavdelning.

Ansökan om registrering ska – i enlighet med EU:s hästpassförordning – ha inkommit till Svensk Travsport senast den 31 december fölets födelseår, eller inom sex månader från fölets födelse om denna dag är senare än årsskiftet.

Om en registreringsansökan inkommer senare än ovanstående datum kan registrering ändå ske, upp till tolv månaders ålder, men endast om du som ansöker om registrering kan uppge godtagbara skäl för förseningen.

Läs mer på Travsport.se