Så kollar du upp vald hingst

Publicerades:söndag 12 maj 2019

Du har valt hingst, men innan betäckning bör du också kontrollera att alla papper är i sin ordning. För att ditt föl ska få fulla starträttigheter (se Svensk Travsports Registreringsreglemente) behöver hingsten vara avelsvärderad i Sverige.

Om du betäcker i Sverige behöver det även finnas ett av Svensk Travsport utfärdat betäckningsbevis utfärdat för hingsten. Undantag finns för kallbloden där det inte krävs något svenskt betäckningsbevis för de norska så kallade listhingstarna.

Betäckningsbevis enligt ovan ska vara utfärdat senast 1 april aktuellt betäckningsår.

Läs mer på Travsport.se