Modell för uppfödarpremier

Som uppfödare till en svenskfödd travhäst får du en uppfödarpremie som motsvarar en viss procent på de prispengar hästen tjänar i loppen. Varje år betalas mer än 100 miljoner kronor i uppfödarpremier till svenskfödda hästars uppfödare.
Publicerades:onsdag 21 september 2022

Till uppfödare av svenskfödda hästar betalar Svensk Travsport ut uppfödarpremier för lopp i Sverige (inklusive premielopp) varje månad. Uppfödarpremien beräknas utifrån den prissumma hästen tjänar i loppet och procentsatsen baseras på hästens ålder och den typ av svenska lopp hästen startar i. I vissa fall kan uppfödaren även få premier för starter som hästen gör i utländska lopp i EU/EES-länder.

Här är reglerna för uppfödarpremier. (Gäller fr. 1/1-22)

Svenskfödda varmblod

 • 2-4-åriga hästar: 20 procent för lopp i Sverige samt STL-lopp, lopp där ATG har spelformer V75 eller V86 och Grupp I+II inom EU/EES.
 • 5-7-åriga hästar: 10 procent för lopp i Sverige samt STL-lopp, lopp där ATG har spelformer V75 eller V86 och Grupp I+II inom EU/EES.
 • 8-åriga och äldre: 10 procent för lopp i Sverige och EU/EES, men endast i STL-lopp och Grupp I+II.
 • I svenska insatsloppsfinaler betalas 30 procent uppfödarpremier (till svenskfödda hästar efter faktisk placering).
 • Premiechansen (hästar födda 2019 och senare). I lopp som ingår i premiechansen betalas 30 procent uppfödarpremier på grundprissumman samt 20 procent uppfödarpremier på premiechansbeloppet.

Exempel: En premiechansad häst född 2019 vinner Svenskt Travkriterium. Uppfödaren får 30 % på grundprissumman 2 mkr, och 20 % på tilläggsprissumman 2 mkr. Uppfödarpremien blir alltså 600 000 + 400 000 = 1 000 000 kronor vid en kriterieseger om hästen är premiechansad.

 • Premiechansen (hästar födda 2018). I lopp som ingår i premiechansen betalas 30 procent uppfödarpremier på både grundprissumman och premiechansbeloppet.

Exempel: En premiechansad häst född 2018 vinner Svenskt Travderby. Uppfödaren får 30 % på grundprissumman 2 mkr, och 30 % på tilläggsprissumman 2 mkr. Uppfödarpremien blir alltså 600 000 + 600 000 = 1 200 000 kronor vid en derbyseger om hästen är premiechansad.

 • I premielopp betalas 20 procent uppfödarpremier på premiebeloppet.

Svenskfödda kallblod

 • För 3–5-åriga kallblod utgår 20 procent i uppfödarpremier.
 • För 6–10-åriga kallblod utgår 10 procent i uppfödarpremier.
 • För 11-åriga och äldre hästar utgår 10 procent i uppfödarpremier, men endast i STL-lopp i Sverige.
 • Det maximala livsbeloppet för uppfödarpremier i utländska lopp är 100000 kronor för ett enskilt kallblod, oavsett hur mycket prispengar hästen tjänar i utlandet.
 • I svenska insatsloppsfinaler betalas 30 procent uppfödarpremier (till svenskfödda hästar efter faktisk placering).
 • I premielopp betalas 20 procent uppfödarpremier på premiebeloppet.
 • Kvalbonus 2000 kr betalas till uppfödaren för svenskfödd häst som genomför godkänt kval senast 30 juni som 3-åring.