Modell för uppfödarpremier

Som uppfödare till en travhäst får du en viss procent på det hästen tjänar som en så kallad uppfödarpremie. Varje år betalas det ut cirka 75 miljoner kronor i uppfödarpremier.
Publicerades:onsdag 12 april 2017

För samtliga lopp i Sverige (inklusive premielopp) betalas det varje månad ut så kallade uppfödarpremier till uppfödare av svenskfödda och svenskregistrerade hästar*.

Modeller för uppfödarpremier - gäller från och med 2017

Från och med 2017 tillämpas en ny modell för uppfödarpremierna både för varmblod och för kallblod. Satsningen ökar på sikt de totala uppfödarmedlen med cirka 20 procent, men fördelningen skiljer sig något mellan raserna då de har olika tävlingsprogram och olika fysiska förutsättningar att starta i tidig ålder.

Systemet gäller fullt ut för svenskfödda varmblodiga och kallblodiga travare från och med 2017. De nya modellerna innebär följande:

Varmblod

2-4-åriga hästar får 20 procent i uppfödarpremier (hästar födda 2013, 2014, 2015).

5-7-åriga hästar får 10 procent i uppfödarpremier (hästar födda 2010, 2011, 2012).

8-åriga och äldre får 10 procent i uppfödarpremier, men endast i V75-lopp samt grupp I-lopp i Sverige,(hästar födda 2009 och tidigare).

I 2-åringarnas premielopp utgår 20 procent i uppfödarpremier.

Kvalbonusen tas bort.

Kallblod

För 3–5-åriga kallblod utgår 20 procent i uppfödarpremier (hästar födda från och med 2012).

För 6–10-åriga kallblod utgår 10 procent i uppfödarpremier (hästar födda från och med 2007).

För 11-åriga och äldre hästar utgår 10 procent i uppfödarpremier, men endast i V75-lopp i Sverige, (hästar födda 2006 och tidigare).

I 2-åringarnas premielopp utgår 20 procent i uppfödarpremier.

Kvalbonusen omfördelas från och med kullen född 2014 så att hästägaren får 10 000 kronor och uppfödaren 2 000 kronor i kvalbonus.

Insatslopp

I insatsloppen, exempelvis Kriteriet och Derbyt, kommer uppfödarpremien från 2017 att vara hela 30 procent på prissumman. ATG/Svensk Travsport betalar 20 % och arrangörsbanan betalar ytterligare 10 %. Detta gäller även om hästen via Premiechansningen fördubblar sin prissumma i insatsloppet.

Exempel 1: En icke premiechansad häst vinner Svenskt Travkriterium. Uppfödaren får 30 % på prissumman 2 mkr. Uppfödarepremien blir alltså 600 000 kronor vid en kriterieseger.

Exempel 2: En premiechansad häst vinner Svenskt Travkriterium. Uppfödaren får 30 %på prissumman 4 mkr. Uppfödarpremien blir alltså 1 200 000 kronor vid en kriterieseger om hästen är premiechansad.

Uppfödarpremier betalas inte för B-lopp, och inte heller för de eventuella fall om hästen/hästägaren skulle tjäna någon form av bonus som inte är relaterade till ett enskilt lopp.

Starter utomlands och exporter

För uppfödarpremieberättigade hästar som startar i ett annat land, eller som exporterats, betalas uppfödarpremier ut även på de prispengar hästen tjänar utanför Sveriges gränser.

Uppfödarpremierna på i utlandet intjänade prispengar utbetalas endast upp till maximalt 100 000 kronor (det vill säga upp till en miljon kronor intjänat). Uppfödarpremier intjänade i utlandet utbetalas en gång per år. När det gäller svenskfödda och -registrerade, men därefter exporterade hästar, är du som uppfödare vid starter i Sverige berättigad till uppfödarpremie på hela det intjänade beloppet, även över en miljon kronor.

För varmblod (8 år och äldre) betalas inga uppfödarpremier för starter i utlandet, oavsett vilka lopp det gäller.

För kallblod (11 år och äldre) betalas inga uppfödarpremier för starter i utlandet, oavsett vilka lopp det gäller

Omräkning av utländska prisbelopp sker enligt UET:s gällande valutakurs.

Om flera personer registrerats som uppfödare betalas premien ut till den som står som företrädare för hästen.

* Gäller inte mockinländare och hästar med begränsad starträtt.

Gamla modellen – gäller till och med 2016

I de allra flesta svenska lopp får uppfödaren ett premiebelopp som motsvarar 10 procent av de prispengar hästen tjänar.

I några lopp är dock uppfödarpremien högre och motsvarar istället 20 procent av hästens intjänade prispengar. Detta gäller finalerna till alla insatslopp, samt även i alla lopp i Svensk Travsports Unghästserie.

Uppfödarpremier (10 %) betalas även ut för de pengar som hästen tjänar i premielopp.

Uppfödarpremier betalas inte för B-lopp, och inte heller för de eventuella fall om hästen/hästägaren skulle tjäna någon form av bonus som inte är relaterade till ett enskilt lopp.

Dela den här sidan
Fler artiklar