Vi utvecklar hingstkatalogen och det gör att vissa funktioner och innehåll inte är fullständiga än. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@breedly.com om du vill rapportera felaktigheter.

Modell för uppfödarpremier

Som uppfödare till en travhäst får du en viss procent på det hästen tjänar som en så kallad uppfödarpremie. Varje år betalas det ut cirka 75 miljoner kronor i uppfödarpremier.
Publicerades:onsdag 12 april 2017

För samtliga lopp i Sverige (inklusive premielopp) betalas det varje månad ut så kallade uppfödarpremier till uppfödare av svenskfödda och svenskregistrerade hästar*.

Nya modellerna–gäller sedan 2017

Sedan 2017 tillämpas en ny modell för uppfödarpremierna för både varmblod och kallblod. Modellen har justerats för varmblod som tävlar utanför Sverige från och med 2021. Satsningen ökar på sikt de totala uppfödarmedlen med cirka 20 procent, men fördelningen skiljer sig något mellan raserna då de har olika tävlingsprogram och olika fysiska förutsättningar att starta i tidig ålder.

Systemet gäller fullt ut för svenskfödda varmblodiga och kallblodigatravare från och med 2017. De nya modellerna innebär följande:

Varmblod

 • 2-4-åriga hästar, 20 procent för lopp i Sverige samt STL och grupp I inom EU/EES-länder.
 • 5-7-åriga hästar, 10 procent i uppfödarpremier för lopp i Sverige samt STL och grupp I inom EU/EES-länder.
 • 8-åriga och äldre,10 procent i uppfödarpremier, men endast STL-lopp och grupp I-lopp inom EU/EES-länder.
 • I 2-åringarnas premielopp utgår 20 procent i uppfödarpremier.
 • För premiechansade hästar utgår 30 procent på grundbeloppet och 20 procent på premiechansningsbeloppet.

Kallblod

 • För 3–5-åriga kallblod utgår 20 procent i uppfödarpremier.
 • För 6–10-åriga kallblod utgår 10 procent i uppfödarpremier.
 • För 11-åriga och äldre hästar utgår 10 procent i uppfödarpremier, men endast i STL-lopp i Sverige.
 • I 2-åringarnas premielopp utgår 20 procent i uppfödarpremier.
 • Kvalbonusen omfördelas från och med kullen född 2014 så att hästägaren får 10 000 kronor och uppfödaren 2 000 kronor i kvalbonus.

Insatslopp

I insatsloppen, exempelvis Kriteriet och Derbyt, är uppfödarpremien ett belopp som motsvarar 30 procent av grundprissumman i loppet. För premiechansade hästar tillkommer en uppfödarpremie som motsvarar 20 procent premiechansdelen av prissumman.

Exempel 1: En icke premiechansad häst vinner Svenskt Travkriterium och tjänar 2 mkr. Uppfödaren får 30 % på prissumman 2 mkr. Uppfödarpremien blir alltså 600 000 kronor vid en kriterieseger.

Exempel 2: En premiechansad häst vinner Svenskt Travkriterium. Uppfödaren får 30 % på grundprissumman 2 mkr, och 20 % på tilläggsprissumman 2 mkr. Uppfödarpremien blir alltså 600000 + 400000 = 1000 000 kronor vid en kriterieseger om hästen är premiechansad.

Uppfödarpremier betalas inte för de eventuella fall om hästen/hästägaren skulle tjäna någon form av bonus som inte är relaterad till ett enskilt lopp.

Starter utomlands och exporter

För uppfödarpremieberättigade varmblodiga hästar som startar i ett annat land, eller som exporterats, betalas uppfödarpremier ut för STL-lopp och Grupp 1-lopp utanför Sveriges gränser.

Uppfödarpremierna på i utlandet intjänade prispengar för varmblod utbetalas utan tak, dock endast i STL-lopp och Grupp 1-lopp. Uppfödarpremier intjänade i utlandet utbetalas en gång per år. När det gäller svenskfödda och -registrerade, men därefter exporterade hästar, är du som uppfödare vid starter i Sverige berättigad till uppfödarpremie på hela det intjänade beloppet, även över en miljon kronor.

 • För varmblod (8 år och äldre) betalas inga uppfödarpremier för starter i utlandet, dock 10 procent i STL-lopp och grupp I-lopp inom EU/EES-länder.
 • För kallblod (11 år och äldre) betalas inga uppfödarpremier för starter i utlandet, oavsett vilka lopp det gäller

Omräkning av utländska prisbelopp sker enligt UET:s gällande valutakurs.

Om flera personer registrerats som uppfödare betalas premien ut till den som står som företrädare för hästen.

* Gäller inte mockinländare och hästar med begränsad starträtt.

Gamla modellen – gällde till och med 2016

I de allra flesta svenska lopp får uppfödaren ett premiebelopp som motsvarar 10 procent av de prispengar hästen tjänar.

I några lopp är dock uppfödarpremien högre och motsvarar istället 20 procent av hästens intjänade prispengar. Detta gäller finalerna till alla insatslopp, samt även i alla lopp i Svensk Travsports Unghästserie.

Uppfödarpremier (10 %) betalas även ut för de pengar som hästen tjänar i premielopp.

Uppfödarpremier betalas inte för de eventuella fall om hästen/hästägaren skulle tjäna någon form av bonus som inte är relaterad till ett enskilt lopp.

Länkar:

UET:s valutakurs 2019

UET:s valutakurs 2018