Kom igång med uppfödning

Det är hos uppfödarna allting börjar. Bland uppfödarna runt om i Sverige finns allt från stora, namnkunniga gårdar till den mindre, genomsnittlige uppfödaren som äger ett par tre fölston och driver sin verksamhet som ett familjeföretag.
Publicerades:söndag 12 maj 2019

För att nå framgång som travhästuppfödare måste både avelsarbetet och själva uppfödningen lyckas. Man kan säga att uppfödningen hjälper till att förverkliga dina avelsambitioner. För att stimulera svensk uppfödning införs 2017 ett nytt system för uppfödarpremier som både innebär mer uppfödarpremier totalt och en omfördelning av pengar till förmån för yngre travhästar. Detta för att du som uppfödare ska få höga uppfödarpremier redan när din avkomma är unghäst.

Störst avelsframsteg av alla raser

Den kanske viktigaste insikten om vår travavel handlar om den mycket snabba utvecklingstakten. Ingen annan avelsgren på hästsidan kan peka på ett lika stort avelsframsteg per generation! Det innebär som regel att få avelsindivider har samma konkurrensförmåga livet ut, även om det finns exempel på hästar som klarar det.

De viktigaste orsakerna till det starka avelsframsteget är dels den starka importen av avelshästar, främst avelshingstar, samt att avelsurvalet i hög utsträckning grundar sig på prestationer i unga år – det vill säga när egenskaperna i stor grad beror på arvet. För äldre hästar vet vi att resultaten mer och mer beror på miljöfaktorer – vilka inte nedärvs.

Viktigt välja ”rätt” avelsmaterial

Valet av fölsto påverkar oftast uppfödarens verksamhet och resultat under lång tid. Valet av hingst till stoet är naturligtvis också viktigt – det påverkar i varje fall avkommans framtid. För att kunna göra så bra val som möjligt kan uppfödaren ta hjälp av olika ”avelsverktyg”.