Identifiering och hästpass

När registreringsansökan har inkommit till Svensk Travsport skickas ett underlag för chipmärkning och signalementsbeskrivning ut till dig som äger fölet. Du behöver sedan själv kontakta en för travhästar godkänd identifierare/chipmärkare – en förteckning över dessa finns på Travsport.se

Vid tillfället för identifiering och märkning kommer chipmärkaren att injicera ett microchip på halsen på fölets vänstra sida, föra in fölets signalement i ett så kallat konturdiagram och ta ett hårprov ur svansen för DNA-test.

Konturdiagrammet, DNA-provet och en chipmärkningsrapport skickas av chipmärkaren till Svensk Travsports avelsavdelning där fölets färg och tecken samt chipmärkningsnumret matas in i en databas. Slutligen utfärdas identitetshandlingen, hästpasset, och skickas till fölets ägare.

Läs mer på Travsport.se

Fler artiklar
Nyheter

Ny modell för uppfödarpremier

Som uppfödare till en travhäst får du en viss procent på det hästen tjänar som en så kallad …