Betäckningsbevis

Alla hingstar som betäcker ett svenskregistrerat sto måste ha giltigt betäckningsbevis för aktuellt betäckningsår.
Publicerades:måndag 13 februari 2023

Om du betäcker ett varmblodssto i Sverige så måste hingsten ha ett svenskt betäckningsbevis för aktuellt år för att avkomman ska kunna registreras som travhäst. 

Betäcker du ditt sto utomlands så måste hingsten istället ha ett giltigt betäckningstillstånd i aktuellt betäckningsland för att en godkänd språngsedel från det landet ska kunna utfärdas.

För kallblodshingstar gäller att betäckningsbevis ska lösas i det land där hingsten är uppstallad, det vill säga antingen Sverige eller Norge. Betäckningsbeviset är då giltigt för båda länderna, det vill säga du kan använda en i Norge uppstallad hingst för betäckningar i Sverige om hingsten har löst betäckningsbevis i Norge och vice versa.

För att kontrollera om norskt betäckningsbevis har utfärdats, kontakta Det Norske Travselskap, DNT, via e-post till sertifisering@travsport.no