Avgifter fölregistrering

För att registrera ett travföl behöver du skicka in en registreringsansökan/språngsedel och får betala en anmälningsavgift. Avgiften inkluderar även DNA-typning och hästpass.
Publicerades:fredag 10 maj 2019

När registreringsansökan har inkommit och kontrollerats hos Svensk Travsport debiteras den som äger fölet en anmälningsavgift via sitt hästägarkonto. Anmälningsavgiften inkluderar fölregistrering, DNA-typning samt utfärdande av hästpass.

Om registreringsansökan kommer in till Svensk Travsport senare än tre månader efter fölets födelse utgår en förseningsavgift. Denna avgift blir högre ju senare ansökan kommer.

Uppgifter om aktuella avgifter finns på Travsport.se