Avgifter fölregistrering

Fölets ägare debiteras

När registreringsansökan har inkommit och kontrollerats hos Svensk Travsport debiteras fölets ägare en anmälningsavgift via sitt hästägarkonto. Anmälningsavgiften inkluderar fölregistrering, DNA-typning samt utfärdande av hästpass.

Om registreringsansökan kommer in till Svensk Travsport senare än tre månader efter fölets födelse utgår en förseningsavgift. Denna avgift blir högre ju senare ansökan kommer.

Uppgifter om aktuella avgifter finns på Travsport.se

Fler artiklar
Nyheter

Ny modell för uppfödarpremier

Som uppfödare till en travhäst får du en viss procent på det hästen tjänar som en så kallad …