Rekordchampion skrev ny historiaHan har lyckats med vad ingen avelshingst klarat av tidigare. Att bli championhingst bland …
From Above bryter normenSvenskfödda avelshingstar har traditionen emot sig. Att svenska hingstar inte duger är en …