Inavelskoefficient

Parningar mellan hingst och sto som är besläktade leder till inavel. Inavel mäts med en inavelskoefficient som betecknas med F, där intervallet är 0 till 1, eller som procenttal 0-100%.
Publicerades:fredag 29 mars 2019

Inavelskoefficienten hos avkomman är halva släktskapskoefficienten mellan föräldrarna och ett mått på sannolikheten att två gener i samma kromosompar har sitt ursprung i samma förfader. Inavel och linjeavel är två olika beteckningar på släktskapsavel, där inavel är en parning mellan djur som är mer besläktade (högre inavelskoefficient) än vid linjeavel.

Inavel leder till en ökning av djur som har samma kromosomuppsättning för en egenskap (homozygoter). En ökad inavel medför bland annat större risk för olika defekter/sjukdomar, sämre sundhet och sänkt fruktsamhet. En minskad genetisk variation minskar på sikt också möjligheterna till avelsframsteg.

Utvecklingen av inavelsgraden följs årsvis för både varm- och kallblodstravarna i syfte att kontrollera att nivåerna och/eller ökningstakterna inte blir för höga.