Testparning

Verktyg för dig som uppfödare

Tips och vägledning

Om testparningen

Här kan du välja sto och hingst för att se en eventuell avkommas härstamning i fem generationer, avelsindex (BLUP-tal) samt inavelskoefficent.

Hästar som förekommer flera gånger i stamtavlan markeras med en viss färg. Om det är flera olika individer som förekommer flera gånger markeras de med flera olika färger.

Inavelskoefficienten kan skilja sig lite mellan olika källor beroende på antal generationer som beräknas och hur kompletta härstamningsuppgifterna är.

Lycka till med kommande föl och hoppas att testparningsfunktionen har hjälpt dig i ditt avelsarbete!

Om avelsindex

Alla hästar har inte avelsindex. Avelsindex baseras på starter gjorda i åldern 3-6 år (kallblod) respektive 2-5 år (varmblod) och publiceras inte förrän hästarna gjort sin första treårssäsong.

För icke svenskfödda varmblod krävs ett visst antal starter gjorda i Sverige alternativt ett visst antal svenskfödda avkommor 3 år eller äldre.