Avelsnördigt/Avelsvärderingar/Kallblod Wången 2023
Avelsnördigt
Fakta och inspiration

Avelsvärderingar

Kallblod Wången 2023

Sedan våren 2021 har samtliga avelsvärderingar filmats. Här hittar du filmerna i sin helhet.