Avelsnördigt/Avelsvärderingar/Varmblod våren 2023
Avelsnördigt
Fakta och inspiration

Avelsvärderingar

Varmblod våren 2023

TEMA: Fransk avel

Sedan våren 2021 har samtliga avelsvärderingar filmats. Här hittar du filmerna i sin helhet.