Avelsnördigt/Avelsvärderingar/Varmblod hösten 2023
Avelsnördigt
Fakta och inspiration

Avelsvärderingar

Varmblod hösten 2023

TEMA: Amerikansk avel

Sedan våren 2021 har samtliga avelsvärderingar filmats. Här hittar du filmerna i sin helhet.