Varmblodens betäckningssiffror 2023 klara och kallblodens på gång

Svenskfödda varmblodiga avelshingstar är fortsatt mycket efterfrågade både inom och utom landet och är eftertraktade i en vikande global konjunktur. De preliminära siffrorna för kallblodsbetäckningarna visar att de ser ut att hålla sin nivå.
Publicerades:fredag 6 oktober 2023

Årets avelssäsong visar på 4 050 betäckta varmblodsston. Detta innebär en nedgång med 306 ston, cirka sju procent, från 2022 års 4 356 ston. Betäckningssiffrorna kan fortsatt ändra sig lite efter kompletteringar av språngrullor och redovisning av betäckningar utomlands.

– En nedgång kan aldrig vara positiv, men givet världsläget är siffran faktiskt något bättre än vad vi kunnat befara. Det är ett gott betyg på vår travavel och det visar på hög kvalitet att svenska avelshingstar är internationellt eftertraktade, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

Siffrorna för kallbloden är fortsatt preliminära men visar på en stabil nivå och till och med en potentiell ökning. Under 2023 betäcktes 615 svenska kallblodiga ston vilket innebär en ökning med nio ston från 2022. 

– En ökning är anmärkningsvärd i en tid då det redovisas väldigt många vikande betäckningssiffror. Den svenska hingstparken står sig allt starkare och verkar vara attraktiv för stoägarna. Den totalt sett minskande kallblodspopulationen är dock ett mycket stort överhängande orosmoln.

Svensk varmblodsavel håller fortsatt världsklass

Under året har 98 avelshingstar verkat och varit uppstallade i Sverige medan de utlandsstationerade var 61 (vilket är en ökning av utlandsstationerade hingstar från 2022 års 47). Antalet betäckta ston per hingst uppstallad i Sverige var cirka 26 ston per hingst och antalet ston per hingst uppstallad i utlandet (så kallade listhingstar) var cirka 10, vilket är en liten minskning för båda kategorierna från fjolårets 28 respektive 12 ston.

Fem i Sverige uppstallade hingstar har i år betäckt maximala 150 ston:  Maharajah, Googoo Gaagaa, Nuncio samt nyutnämnde elithingsten Readly Express och hans son Calgary Games. Av dessa fem är Maharajah, Readly Express och Calgary Games alla svenskfödda och de torde också vara bland världens allra mest efterfrågade travavelshingstar.

– Detta förstärker ytterligare den påtagliga scenförändring som skett de senaste åren när det gäller svensk travavels konkurrenskraft. En förändring som nu bibehålls även i en vikande konjunktur. En fortsatt trend är också att hingstar uppstallade i Sverige skickar sperma utomlands även när betäckningssiffrorna viker påtagligt i flera länder. Från att vara helt beroende av importerat avelsmaterial och avelshingstar hävdar sig nu svenskfödda hingstar utmärkt i aveln och tar en allt större del av den internationella marknaden.

Se länken nedan för utförliga betäckningssiffror för varmbloden samt kommentarer. De kallblodiga travarnas betäckningssiffror kommer att redovisas inom kort och kommer då även att innefatta resultat från Avelschansen.

Betäckningssiffror varmblod 2023