Svenskfödda avelshingstar efterfrågade världen över

Svensk travavel har gått från att vara en importerande nation till en exporterande. Av sex fullbokade hingstar är hela fyra svenskfödda. – Det visar att vi har internationellt eftertraktade avelshingstar och mycket hög kvalitet på vår travavel, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.
Publicerades:onsdag 12 oktober 2022

Årets avelssäsong visar på 4 356 betäckta varmblodsston. Detta innebär en nedgång med 189 ston från 2021. Betäckningssiffrorna ligger dock något över bottenåren 2013-2015 efter den kraftiga nedgången på cirka 20 procent som skedde under 2010-2013.

– På varmblodssidan har under året 3 403 betäckningar redovisats i Sverige och ytterligare 953 ston har förts ut för att betäckas i andra länder. Vi har alltså totalt 4 356 betäckta ston, att jämföra med4 545 under 2021 och 4 642 under 2020, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

Betäckningssiffrorna är aldrig helt exakta då de kan ändra sig lite efter kompletteringar av språngrullor och redovisning av betäckningar utomlands. Travaveln är dessutom global, vilket innebär att såväl semin som hästar flyttas och importeras. Att allt fler betäcker sina ston utomlands gör också betäckningssiffrorna mer svåröverskådliga, eftersom de svenska språngrullorna måste kompletteras med betäckningar gjorda i andra länder.

Antalet avelshingstar som verkat i Sverige var i år 101 medan de utlandsstationerade var 47, vilket innebär färre utlandsstationerade hingstar än 2021 års 55. Antalet betäckta ston per hingst uppstallad i landet var cirka 28 ston per hingst och antalet ston per i utlandet uppstallad hingst (så kallade listhingstar) var cirka 12, vilket är ungefär i nivå med förra årets siffror.

Svensk avel i världsklass

Sex hingstar har i år betäckt maximala 150 ston, varav fyra anmärkningsvärt och glädjande nog är svenskfödda, vilket är resultat som ytterligare förstärker den påtagliga scenförändring som skett under de senaste åren när det gäller svensk travavels konkurrenskraft. Från att vara helt beroende av importerat avelsmaterial och avelshingstar hävdar sig nu svenskfödda hingstar utmärkt i aveln och är mycket efterfrågade världen över. En historisk milstolpe i svensk travavel var när de två svenskfödda avelshingstarna Maharajah och Raja Mirchi blev Elitbelönade för utmärkt förärvning år 2018 och flera svenskfödda hingstar har nu avkommor med stora framgångar på tävlingsbanorna.

Elithingsten Maharajah har för sjunde året i rad full bok. Maharajah har även flera söner i aveln och bland dem Who's Who som, trots att han under året både tävlat och verkat i aveln, för andra året i rad fått maximala 150 ston. Stallkamraten Readly Express följer också i samma spår med egen full bok liksom hans avelsdebuterande son Calgary Games (bilden). Maharajah, Who's Who, Readly Express och Calgary Games är alla svenskfödda hingstar och flera av dem torde vara bland världens allra mest efterfrågade travavelshingstar. Även amerikanskfödde Nuncio, som har sin första treårskull på banorna med bland annat E3 vinnande sonen Following 1544702kr, hade 150 ston.

– Trenden som blivit tydlig under senare år, nämligen att i Sverige uppstallade populära hingstar i hög grad skickar sperma utomlands, tycks fortsätta och förstärkas ytterligare i år. Det visar att vi har internationellt eftertraktade avelshingstar och mycket hög kvalitet på vår travavel. Från att till stor del ha varit en importerande nation när det gäller avelsmaterial tycks nu svensk avel ta en allt större och ökande del av den internationella marknaden. Svensk travavel har glädjande nog utvecklats från att vara en importerande till en exporterande nation, säger Christina Olsson.

Udda blod fortsätter vara attraktivt

Den udda härstammade Googoo Gaagaa, efter passgångarhingsten Cam's Rocket, räknade in 150 ston. Det är knappast överraskande att han är populär efter en uppseendeväckande avelsstart 2020. Googoo Gaagaas Kriterievinnande son Powers 86 ston förstärktes i år med den i USA uppstallade Hambletonianvinnaren sonen Captain Coreys 37 ston.

Inslaget av blod från passgångare har ökat påtagligt och bland de mest använda hingstarna återfinns förutom Googoo Gaagaa och hans söner även Don Fanucci Zet (68 ston) samt den rena passgångaren Hayden Hanover (29 ston). Även blod via S.J.'s Photo, som flera hingstar har, representerar lite annorlunda blodslinjer i en population där många annars är släkt med varandra och inavelskoefficienten är hög.

Användandet av i utlandet uppstallade hingstar har minskat påtagligt sedan i fjol från 653 ston 2021 till 566 ston 2022. Av de i utlandet uppstallade hingstar som verkat i svensk avel via transporterad eller fryst semin har de i USA uppstallade Father Patrick (e. Cantab Hall) 62 ston och Tactical Landing (e. Muscle Hill) 42 ston samt den franske Orlando Vici (e. Quadrophenio) 41 ston varit mest använda.

Även Mosaique Face (e. Classic Photo) har – efter avelsdebuten med en liten kull född 2018 (5 avkommor) som bland annat innehöll Aquarius Face 1 944 560 kronor – fångat stoägarnas intresse och fick återigen många ston 2022 (103 ston) och A-premierade S.J.'s Caviar (e. S.J.'s Photo) har under många år varit populär (102 ston). Intresset för Campo Bahia (e. Muscle Hill), som avelsdebuterade 2020, har ökat och han lockade i år 120 ston. Detta innebär att totalt nio hingstar har haft 100 ston eller fler, vilket är precis samma antal som i fjol.

Global travavel

Blod från Muscle Hill och Ready Cash har dominerat den internationella avelsscenen de senaste åren och det är fortsatt mycket populärt hos svenska stoägare. Under året har 14 söner, förutom Muscle Hill själv och en av hans helbröder, använts i Sverige. Ready Cash har även han haft 14 verksamma söner i Sverige som tillsammans betäckt 461 ston och till det kan läggas ett antal svenska ston seminerade i Frankrike med blod från den franske avelsgiganten Ready Cash samt full bok för sonsonen Calgary Games.

– Den utländska marknaden ökar totalt sett när antalet svenska ston som betäcks utomlands ökat påtagligt under senare år, en ökning som nu verkar stanna av. Travaveln är internationell och stoägarna vill använda de hingstar de önskar oavsett var de befinner sig eller hur de finns tillgängliga, säger Christina Olsson.

Det handlar framförallt om betäckningar i Frankrike. Ett antal svenska stoägare har också sina ston uppstallade i Frankrike för att lättare kunna nyttja de mest populära franska hingstarna. Totalt är det nästan 400 ston där ägarna under året meddelat att stoet är utfört till Frankrike för avel, vilket är i paritet med antalet 2021.

– Vi får se kommande år om transporten av ston utomlands för betäckning kommer att påverkas av nya EU-direktiv, djurskyddsfrågor, hållbarhets- och transportfrågor samt inte minst av diskussionerna rörande begreppet svenskfödd häst konstaterar Christina.

Betäckningsstatistiken för kallblodstravare sammanställs i samverkan med Norge och redovisas därför som vanligt senare.

Betäckningssiffror varmblod 2022 (extern länk)