Nytt forskningsprojekt om inavelsdepression hos kallblodstravare

Ett forskningsprojekt med syfte att studera och analysera hur inavel påverkar kallblodstravaren startar 2024. Forskningen finansieras genom Stiftelsen Hästforsknings riktade utlysning, som gjorts i samverkan med Svensk Travsport (ST), Det Norske Travselskap (DNT) och Stiftelsen Järvsöfaks.
Publicerades:onsdag 10 januari 2024

Foto kallblodsföl: Anna Gerdmarker/TR Bild (DNA-spiral skapad med AI-verktyg).

Effekten av inavel på kallblodstravares prestation, livslängd och fruktsamhet kommer att studeras i forskningsprojektet ”Inavelsdepression hos kallblodstravare – kalla sanningar om en het fråga” som startar i början av 2024. Forskningen finansieras genom Stiftelsen Hästforsknings riktade utlysning, som gjorts i samverkan med ST, DNT och Stiftelsen Järvsöfaks, för främjandet av den kallblodiga travhästens hälsa, reproduktion, välfärd samt hållbarhet och prestation.

Den kallblodiga travhästen har framgångsrikt avlats för travprestation. Samtidigt har det intensiva avelsurvalet och användningen av populära hingstar (”avelsmatadorer”) lett till en snabb ökning av släktskap inom rasen. Det innebär en risk för att inavelsdepression ska påverka viktiga egenskaper. Projektets syfte är därför att ge underlag för ett hållbart avelsarbete som främjar rasens framtida hälsa och robusthet.

Förutom generella inavelseffekter kommer forskarna även att studera om det finns skillnader mellan olika avelsmatadorer när det gäller effekten av att inavla på dessa individer. Forskarna kommer analysera härstamningsinformation och egenskapsdata från ST samt DNT och Norsk Hestesenter. Dessutom kommer forskarna att samla in ett stort antal hårprover för DNA-analys för att kunna studera släktskap, inavel och förekomsten av eventuella skadliga genetiska varianter i rasen. Mer information om detta kommer under 2024 och forskarna hoppas att hästägare är villiga att hjälpa till med prover. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med ST, Sleipner, DNT och Veikle Balder. En viktig del av projektet är att ge råd om strategier för ett hållbart avelsarbete baserat på de resultat som projektet ger.

Projektet leds av Susanne Eriksson, Sveriges lantbruksuniversitet (susanne.eriksson@slu.se) och Peer Berg, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (peer.berg@nmbu.no).