Lome Brage, Norheim Svenn och Hellin Faxen har avkommebedömts.

Tre kallblodiga hingstar har avkommebedömts och två av dessa, Lome Brage och Norheim Svenn tilldelades värdeomdöme A - ”mycket god förärvning”. Den tredje, Hellin Faxen, tilldelades AB, det vill säga ”god förärvning”.
Publicerades:fredag 10 november 2023

Klicka på respektive hingstnamn för att läsa avelsvärderingsnämndens utlåtande.

Värdeomdöme A - mycket god förärvning
Lome Brage
Norheim Svenn

Värdeomdöme AB - god förärvning
Hellin Faxen

Läs gärna mer om avelsvärdering och avkommebedömning via länkarna till Svenskt Travsports sida nedan.