Elithingsten Readly Express hyllas efter lopp 5 på onsdag

Vid avelsvärderingsnämndens avkommebedömning hösten 2022 belönades hingsten Readly Express med värdeomdömet ELIT för utomordentligt god förärvning. Detta kommer att uppmärksammas efter lopp 5 på Solvalla i dag onsdag 16 augusti.
Publicerades:tisdag 15 augusti 2023

I motiveringen för Readly Express konstaterar avelsvärderingsnämnden att hingsten har lämnat tolv miljonärer (sex ston), varav fyra har segrat i Grupp I-lopp som unghäst. Hingstens avkommor har en hög startprocent totalt (84 %) och för treåringar (72 %), samt en mycket hög medelprissumma (509 808 kr), medianprissumma (231 000 kr) och intjänat per start (29 824 kr) för de startande avkommorna. Readly Express har en jämn förärvning mellan hingstar och ston.