Avelsnördigt
Fakta och inspiration

Travets matadorer

Peter the Great

Travets Matadorer bjuder på historiska skildringar från travavelns begynnelse. Samtliga artiklar, skrivna av den legendariske travskribenten Bo ”Red Mile” Fransson, publicerades ursprungligen i Travrondens vinternummer.