Uppdaterade avelsindex för kallblodstravarna klara

Avelsindexen grundar sig på för kallblodens del på de tävlingsprestationer som finns i Svensk Travsports och DNT:s databaser för 3-6-åriga hästar till och med den 30 november 2020.
Publicerades:torsdag 8 april 2021

Avelsindex är ett genetiskt redskap för att skatta avelsdjurens förväntade och aktuella avelsvärde och bygger på statistiska beräkningar enligt en så kallad BLUP-modell. Avelsindex gör det möjligt att jämföra förväntade genetiska anlag för prestationsegenskaper mellan alla individer som tillhör den för Sverige och Norge gemensamma kallblodspopulationen. Även inavelsgrad hos varje individ och trenden i hela populationen har uppdaterats.

För mer info, klicka på de externa länkarna nedan.

Avelsindex

IHBC

Information från Svensk Travsport

Dela den här sidan
Fler artiklar