Uppdaterade avelsindex för 2019

Avelsindex för varmbloden är nu uppdaterade. En travhästs avelsindex anger en individs förväntade eller dokumenterade avelsvärde. Indextalen är ett värdefullt hjälpmedel för såväl uppfödare som unghästköpare.
Publicerades:torsdag 14 februari 2019

Foto: P & R Bilder

För ostartade travhästar ger avelsindex en skattning av ett förväntat avelsvärde, som i det här fallet bygger på släktingarnas prestationer. Indextalen förändras sedan i takt med att hästarna börjar starta och kanske till och med får egna avkommor. Det skattade avelsvärdet, avelsindexet, kan alltså gå uppåt eller nedåt beroende på egna och/eller eventuella avkommors prestationer. De index som nu har uppdaterats baseras på data till och med 30 november 2018.

Travhästarnas avelsindex beräknas enligt den så kallade BLUP-metoden, där BLUP står för Best Linear Unbiased Prediction, och anses internationellt vara den vetenskapligt mest riktiga metoden för avelsvärdering.

Mer utförlig information om avelsindex och uppdaterade indextal finner du på Svensk Travsports hemsida>>

Dela den här sidan
Fler artiklar