Öppen träff: Kalla sanningar om en het fråga – vad innebär forskningsprojektet?

Ett nytt forskningsprojekt med syfte att studera hur inavel påverkar kallblodstravaren startar 2024.
Publicerades:fredag 9 februari 2024

Den kallblodiga travhästen har framgångsrikt avlats för travprestationer. Det intensiva urvalet har givit snabba genetiska framsteg, men även en ökning av släktskap i populationen. Det innebär en risk för att inavelsdepression ska påverka viktiga egenskaper. Detta projekts syfte är att ge underlag för ett hållbart avelsarbete, som främjar rasens framtida hälsa och robusthet.

Du som vill veta mer om projektet och dess genomförande har nu möjlighet att lyssna på docent Susanne Eriksson, forskare i tillämpad husdjursgenetik vid SLU, och Stiftelsen Hästforsknings ordförande veterinär Johan Hellander.

När: Tisdag den 20 februari kl 19.00 via Teams.

Anslut till mötet vid denna länk- 20 februari kl 19.00

Forskningen finansieras genom en riktad utlysning av Stiftelsen Hästforskning via bidrag från Svensk Travsport (ST), Formas, Norges Forskningsråd och norsk travsport samt Stiftelsen Järvsöfaks.