Offentliga omdömen för Vivid Wise As och Winner’s Wine är färdiga

Vivid Wise As (Yankee Glide – Temple Blue Chip) bedömdes ha ett högt skattat avelsvärde och fick 81 poäng. Listhingsten Winner’s Wine (Muscle Hill – Winner’s Rose) bedömdes ha ett lågt skattat avelsvärde.
Publicerades:onsdag 17 juni 2020

De båda hingstarna finns nu att hitta under HINGSTAR här på Breedly.

Där hittar ni under respektive hingst stamtavla, avelsvärdering och ges möjlighet att testpara och skapa hypotetiska avkommor. Har vi uppgifter om förärvning som far, kontakt, pris och storloppsresultat hittar ni det här också.

Bilden på Vivid Wise As är tagen på avelsvärderingen.

Dela den här sidan
Fler artiklar