Betäckningssiffrorna för varmblod är stabila, men avelskartan ritas om

Årets avelssäsong visar på en marginell ökning jämfört med de senaste åren men med en ökning från bottenåren 2013-2014 på ett par hundra ston. Betäckningar med i Sverige uppstallade hingstar liksom betäckningar utomlands har ökat något medan användningen av från utlandet importerad sperma minskat under 2018.
Publicerades:tisdag 25 september 2018

Foto: Claes Kärrstrand

– Efter den stora nedgången på cirka 20 procent 2010-2013, verkar nu antalet betäckta ston ha stabiliserat sig. På varmblodssidan har i år 3 718 betäckningar redovisats i Sverige och 765 ston aviserat att de betäckts i andra länder, vilket totalt gör 4 483 att jämföra med 4 427 2017, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

Betäckningssiffrorna är aldrig helt exakta då de kan ändra sig lite med kompletteringar av språngrullor eller att man glömt redovisa betäckning utomlands. Den nya världen är global och det gäller även hästavel vilket också innebär att såväl semin som hästar flyttas och importeras. Att allt fler betäcker sina ston utomlands gör också att betäckningssiffrorna är lite mer svåröverskådliga då de svenska språngrullorna måste kompletteras med betäckningar gjorda i andra länder.

Framgångarna för svenska avelshingstar fortsätter

Tre hingstar har i år betäckt maximala 150 ston, vilket är lika många som under 2017. Svenskfödde Maharajah (bilden) som efter avelssäsongen har derbyvinnande Who's Who på sin avkommelista har för tredje året i rad full bok. Även de båda amerikanskfödda hingstarna S.J's Caviar och Nuncio nådde maxantalet. Att Nuncio varit mycket efterfrågad sitt debutår i aveln framstår knappast som någon överraskning. S.J's Caviar behåller sin stora popularitet bland uppfödarna och han noterar nu full bok för fjärde året.

Ytterligare 3 hingstar har fler än hundra ston: Tobin Kronos (149 st), Raja Mirchi (144 st) och Executive Caviar (136 st). Detta innebär att det är totalt 6 hingstar jämfört med fjolårets 9 med 100 ston eller fler. Dock ökar antalet ston per i Sverige uppstallad hingst något till drygt 24 ston vilket är flest sedan 2011.

– Vi ser också att våra i Sverige uppstallade populära hingstar i hög grad skickar sperma utomlands, vilket visar att vi har internationellt eftertraktade avelshingstar och mycket hög kvalitet på vår travavel. Att till exempel hela sju avkommor i derbyfinalen är fallna efter svenskfödda hingstar pekar på svensk avels konkurrenskraft. Inslaget av blod från Elithingsten Viking Kronos är stort och hans stora betydelse för svensk avel uppenbar.

Avelskarta i förändring?

De 129 i Sverige uppstallade hingstarna redovisar tillsammans 3 140 ston medan de 45 utlandsstationerade, som verkar i landet via importerad sperma, rapporterar 578 betäckningar. Det innebär en ökning med 48 ston för de i Sverige uppstallade hingstarna samt en minskning för listhingstarna med 51 betäckningar.

Den utländska marknaden ökar däremot totalt sett då antalet ston som betäcks utomlands ökar påtagligt och nu utgör en betydande andel. Av hingstarna som verkar på svensk mark via importerad transportsperma har Orlando Vici (92 st), Father Patrick (49 st), Muscle Hill (45 st) och Trixton (44 st) dragit till sig det största intresset. Travaveln är internationell och stoägarna vill använda de hingstar de önskar oavsett var de befinner sig eller hur de finns tillgängliga.

Det verkar som det sker en viss förskjutning från användning av transporterad importsperma till att transportera stona utomlands till hingstarna. Det finns förstås ett antal tänkbara orsaker till detta och det är för tidigt att säga om det är en bestående utveckling eller inte.

– Det handlar framförallt om export för avel till Frankrike, där antalet svenska ston som rapporterat att de betäcks i Frankrike ökat påtagligt under senare år. Några svenska stoägare har också etablerat verksamhet i Frankrike. Totalt är det nästan 350 ston där ägarna under året meddelat att de transporterat sina ston till Frankrike att jämföra med 175 ston 2016. Att många mycket attraktiva franska hingstar som till exempel championhingsten Ready Cash och flera av hans söner som Bold Eagle med flera inte skickar sperma är förstås en mycket stor bidragande orsak till detta. Kölistan till dessa i Frankrike uppstallade hingstar har varit lång under senare år.

Det till synes minskade intresset för transporterad semin från utlandet, som nådde flest betäckningar 2007 med 924 ston, kan dessutom vara påverkat av en rad faktorer som till exempel att färre seminstationer arbetar med fryst semin, sämre dräktighet/hingstarnas fertilitet, kostnader, distributionsmöjligheter av semin med mera.

Betäckningsstatisiken hingst för hingst hittar du genom att klicka här.

Betäckningsstatistiken för kallblodstravare sammanställs i samverkan med Norge och redovisas därför som vanligt senare.

Mats Fransson

Dela den här sidan
Fler artiklar