Avelsnördigt/Avelsvärderingar/Kallblod hösten 2022
Avelsnördigt
Fakta och inspiration

Avelsvärderingar

Kallblod hösten 2022

Sedan våren 2021 har samtliga avelsvärderingar filmats. Här hittar du filmerna i sin helhet.